Opšti potrošni sanitetski materijal

BD™ CareFusion proizvodi

Opšti potrošni sanitetski materijal

BD™ CareFusion proizvodi

Proizvodi za bezbedno rastvaranje, transfer i aplikaciju opasnih supstanci
BD™ Plug LL

Opšti potrošni sanitetski materijal

BD™ Plug LL

Zatvarač za intravensku kanilu