Autoklavi i termo komore

Novo
Termokomore

Autoklavi i termo komore

Termokomore

Sterilizatori i inkubatori
Laboratorijski vertikalni autoklavi

Autoklavi i termo komore

Laboratorijski vertikalni autoklavi

Sterilizacija podloga, instrumenata, otpada
Laboratorijski horizontalni autoklavi

Autoklavi i termo komore

Laboratorijski horizontalni autoklavi

Sterilizacija podloga, instrumenata, otpada