Manuelne metode

Gotove konvencionalne i hromogene podloge

Manuelne metode

Gotove konvencionalne i hromogene podloge

Gotove podloge, dehidrirane podloge
BD Veritor Plus System

Manuelne metode

BD Veritor Plus System

RSV, FLU A+B, Strep A, SARS-CoV-2
Anaerobni sistemi – generatori atmosfere

Manuelne metode

Anaerobni sistemi – generatori atmosfere

Anaerobni kontejner, kesice za produkciju anaerobnih i mikroaerofilnih uslova