Obaveštavamo vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon"), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše internet stranice www.prodajem.info smatra se prodajom na daljinu. 

PREUZMITE OBRAZAC ZA ODUSTANAK

Zakon za slučaj prodaje na daljinu definiše pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti).

Kod ovakvog vida kupovine, kupac ima pravo da se predomisli, odnosno da odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod uručen i to bez navođenja razloga za odustanak (npr. ukoliko se potrošaču ne dopada proizvod, koji objektivno nema nikakve nedostatke), a naša obaveza je da Vam predamo obrazac za odustanak (izjavu o odustanku) koja mora biti svojeručno potpisana. 

Prilikom vraćanja proizvoda, troškovi transporta padaju na teret kupca, a Prodajem doo je u obavezi da izvrši povraćaj uplate, koju je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije 14 dana od prijema izjave potrošača, koja proizvodi dejstvo od dana kada nam je poslata na e-mail adresu info@prodajem.info 

Prodajem doo može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća od strane potrošača ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu poslao.

Ukoliko ste se odlučili na odustanak od kupovine u roku od 14 dana, obrazac za odustanak možete poslati na E-mail adresu: info@prodajem.info

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni račun. Po prijemu utvrđuje se da li je uređaj oštećen kao i njegova ispravnost. Ukoliko se utvrdi da je uređaj neispravan ili oštećen krivicom kupca, usled neadekvatnog rukovanja, odbija se povraćaj novca, a troškove vraćanja snosi kupac.

U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi kupcu dostavi:

  • Obrazac za odustanak
  • Obaveštenje o prodavcu, pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti prodavca i kupca u slučaju realizacije prava na odustanak
  • Primerak ugovora o prodaji (Računa) potpisanog od strane prodavca.

Navedena dokumentacija će kupcu biti dostavljena prilikom isporuke proizvoda u elektronskoj formi na e-mail adresu kupca ili je kupac može koristiti skidanjem sa ove internet stranice.

Više informacija o pravima i obavezama kupca i prodavca prilikom prodaje na daljinu možete pročitati u Zakonu o zaštiti potrošača.