Urini - uzorkovanje

Sistem za uzorkovanje urina

Urini - uzorkovanje

Sistem za uzorkovanje urina

Čašice, epruvete, kontejner za prikupljanje 24h urina