Klinička biohemija, hematologija i testovi hemostaze

Biohemijska oprema i aparati, hematološka oprema i aparati, Hemostaza - celokupna linija automatskih koagulometara i reagenasa kalibratora, testovi hemostaze.
Prikaži više