BD Connecta™

Trokraka slavinica

Trokraka slavinica za infuzionu terapiju, dozvoljena za upotrebu lipida i citostatika.

Sa ili bez produžne linije različite dužine u zavisnosti od potreba korisnika.


Tip Sterilna, za jednokratnu upotrebu.
Ostale tehničke karakteristike dostupne su na upit

Dokumentacija je u pripremi...