Biohemijski analizatori

Biohemijski analizatori, biohemijska oprema i aparati
Prikaži više

Novo
Biohemijski analizator PULSAR

Biohemijski analizatori

Biohemijski analizator PULSAR

250 t/h, 72 pozicije za uzorke, 36 pozicija za reagense
Biohemijski analizator SPHERA

Biohemijski analizatori

Biohemijski analizator SPHERA

150-200 t/h, 60 pozicija za uzorke, 30 pozicija za reagense
Biohemijski analizator Sphera DUO

Biohemijski analizatori

Biohemijski analizator Sphera DUO

300 t/h, 60 pozicija za uzorke, 60 pozicija za reagense
Biohemijski analizator DIRUI CS-300B

Biohemijski analizatori

Biohemijski analizator DIRUI CS-300B

300 t/h, 115 pozicija za uzorke, 67 pozicija za reagense