BD Angiocath™

Intravenski kateter

Kateter napravljen od FEP polimera koji je vidljiv pod rendgenom.

Trostruko sečena igla radi lakšeg plasiranja. Luer lock kompatibilan.

Preporučen za upotrebu u infuzionoj terapiji, transfuziji i angiografiji.


Tip Sterilni, za jednokratnu upotrebu.
Veličine 10G, 12G, 14G, 16G
Ostale tehničke karakteristike dostupne su na upit

Dokumentacija je u pripremi...