Arterijsko uzorkovanje krvi

Špric za gasne analize

Arterijsko uzorkovanje krvi

Špric za gasne analize

Sa integrisanom BD Eclipse iglom