BD Vecafix™ i BD Veca-C™

Fiksatori

Sterilni fiksatori za intravensku kanilu.

Štite ubodno mesto od infekcije.

Apsorbuje eksudat sa ubodnog mesta i čini ga suvim.

Veca-C ima transparentni prozor radi lakše vizualizacije ubodnog mesta.

Sterilan za jednokratnu upotrebu.


Tip Sterilni, za jednokratnu upotrebu.
Ostale tehničke karakteristike Dostupne su na upit

Dokumentacija je u pripremi...