BD™ CareFusion proizvodi

Proizvodi za bezbedno rastvaranje, transfer i aplikaciju opasnih supstanci

Proizvodi za bezbedno rastvaranje, transport i aplikaciju opasnih suspstanci, za jednokratnu upotrebu.

Potpuno zatvoren sistem koji štiti zdravstveno osoblje.

Proizvodi omogućavaju zaštitu od curenja i udisanja opasnih supstanici.

Pogodan za rastvaranje citostatske, biološke i ostalih terapija koje mogu negativno uticati na zdravlje zdravstvenih radnika.

Kompatibilan sa svim intravenskim kanilama.


Tip Sterilan, za jednokratnu upotrebu.
Ostale tehničke karakteristike dostupne su na upit

Dokumentacija je u pripremi...