Opšti uslovi korišćenja


Preduzeće Vicor doo pruža online usluge putem svoje internet stranice www.vicor.rs, a koje se sastoje od prezentovanja robe i usluge trgovačkog posredovanja pri prodaji robe na domaćem tržištu.

Za korišćenje web stranice www.vicor.rs, i usluga preduzeća Vicor doo, primenjuju se ovi Opšti uslovi korišćenja i svi važeći zakoni i pravni propisi. Pristupom i korišćenjem usluga ove stranice smatra se da ste upoznati sa svim uslovima i odnosima, da ste ih pročitali, razumeli, i da ih prihvatate. 

Vicor doo ima pravo izmene Uslova korišćenja u bilo kom trenutku, uključujući i pravo ukidanja pristupa ovoj stranici bez prethodnog obaveštenja. Ukoliko se ne slažete s našim uslovima korišćenja ili niste punoletni, molimo Vas da se suzdržite od upotrebe naše internet stranice. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima ili trećim licima usled neinformisanosti o sadržaju Uslova korišćenja i njihovih izmena.

Uslovi korišćenja važe za korisnike čije se prebivalište nalazi na području Republike Srbije.

Fotografije prikazane na internet stranici su samo ilustrativne prirode. Fotografije, tekstovi, te ostali materijal ne sme se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publikovati niti na bilo koji drugi način koristiti bez saglasnosti firme Vicor doo. Svako nepridržavanje uslova iz prethodnih stavova ovog člana povlači za sobom odgovornost i obavezu naknade nematerijalne štete. Firma Vicor doozadržava sva autorska prava na korišćenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Srbiji.

Administratori stranica zadržavaju pravo promene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na stranici bez obaveze prethodne najave. Preduzeće Vicor doonije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji neovlašćeni korisnik može postaviti na internet stranicu, zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji oceni da je neprikladan, može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Preduzeće Vicor doozadržava pravo trenutno ukinuti pravo pristupa krajnjem korisniku u slučaju ponašanja krajnjeg korisnika koje smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja Opštih uslova poslovanja od strane krajnjeg korisnika.

Poduzeće Vicor dooneće biti odgovorno za bilo koje pogreške, netačnosti ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovoj internet stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze, uključujući i izgubljenu dobit.

Prihvatanjem opštih uslova korišćenja sajta, korisnik je saglasan da neće:

  • objavljivati, slati i razmenjivati sadržaje koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone,
  • objavljivati, slati i razmenjivati sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,
  • objavljivati, slati i razmenjivati informacije za koje posetioc zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim korisnicima,
  • lažno se predstavljati, odnosno predstavljati u ime druge pravne ili fizičke osobe,
  • objavljivati, slati i razmenjivati sadržaje koji su zaštićeni autorskim pravom,
  • objavljivati, slati i razmenjivati neželjen sadržaj korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane,
  • svesno objavljivati, slati i razmenjivati sadržaje koji sadrži crve, viruse ili slične računarske datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računarskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme,
  • prikupljati, čuvati i objavljivati lične podatake drugih posetioca i korisnika portala,
  • objavljivati reklamne poruke (smatra se da je objavom reklamne poruke izvršena porudžbina sponzorisanog članka i da je lice/firma koja je napisala takvu objavu istu spremna i platiti),
  • koristiti stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke, ili bilo kog drugog oblika promocije.