BD™ Blunt needles

Igla za izvlačenje medikamenata

Specijalno dizajnirane igle tupog vrha, za izvlačenje medikamenata.

Smanjen rizik od ubodnog incidenta.

Igle mogu biti bez filtera ili sa filterom za sprečavanje aspiracije mikročestica stakla.


Tip Sterilna, za jednokratnu upotrebu.
Veličina 18 G
Ostale tehničke karakteristike Dostupne su na upit

Dokumentacija je u pripremi...