Vicor Prodaja

Portfolio kompanije Vicor obuhvata opštu i specijalnu laboratorijsku opremu renomiranih svetskih proizvođača. Širok lager proizvoda, u sinergiji sa konstantnom podrškom, kompletiraju našu kompleksnu ponudu koja funkcioniše po sistemu sve na jednom mestu.

Kome su proizvodi namenjeni?

Proizvodi su namenjeni najsavremenijim zdravstvenim ustanovama svih nivoa zdravstvene zaštite, bilo da se radi o privatnom ili državnom sektoru. Visokosofisticarni aparati prilagođeni su kliničko-biohemijskim i mikrobiološkim laboratrijama, kao i naučno-istraživačkim centrima.

Pored toga, savremena tehnologija našla je svoje mesto i u fizikalnoj medicini, interventnoj kardiologiji, radiologiji, urologiji, gastroenterologiji… a mi smo je priloagodili i stavili na raspolaganje našim zdravstvenim ustanovama, čime smo značajno olakšali njohov rad.

Kontakt