Becton Dickinson


BD™ CareFusion proizvodi

Opšti potrošni sanitetski materijal

BD™ CareFusion proizvodi

Proizvodi za bezbedno rastvaranje, transfer i aplikaciju opasnih supstanci
BD™ Plug LL

Opšti potrošni sanitetski materijal

BD™ Plug LL

Zatvarač za intravensku kanilu
BD MAX

Klinička PCR dijagnostika

BD MAX

24 - 48 uzoraka (PCR Only) po obradi
BD Viper LT System

Skrining cervikalnog kancera

BD Viper LT System

Automatizovan PCR aparat za HPV genotipizaciju
BD Totalys SlidePrep

Skrining cervikalnog kancera

BD Totalys SlidePrep

LBC tečna citologija, skrining karcinoma grlića materice
BD SurePath PAPA test

Skrining cervikalnog kancera

BD SurePath PAPA test

LBC PAPA test, skrining karcinoma grlića materice