Klinička biohemija

Klinička biohemija je područje hemije koje se bavi analizom telesnih tečnosti u dijagnostici i u terapeutske svrhe.
Prikaži više