BD SurePath PAPA test

LBC PAPA test, skrining karcinoma grlića materice

Bočica za uzorkovanje PAPA testa za LBC tečnu citologiju.

Namenjen za upotrebu u skriningu i otkrivanje raka grlića materice, prekanceroznih lezija i atipičnih ćelija.

Standardizovano prikupljanje PAPA uzoraka uz pomoć Rovers četkice sa odvojivim vrhom za uzorkovanje


  • Jednistveni i zaštićeni proces obogaćivanja ćelija koji eliminiše nedijagnostički relevatne i ometajuće supstance (krv, mukus), a da 100% relevatnih ćelija bude obradjeno.
  • Povećana detekcija HSIL+ za 64,4% u poredjenju sa konvencionalnim PAPA testom
  • Mogućnost dodatne dijagnostike iz istog uzorka – HPV tipizacija
Kat.Br. Opis proizvoda Pakovanje
491452 Kit Surepath Collection Vial kom
491461/2 Cervex/Combi Brushes Rovers 500 četkica

Slični proizvodi

BD Viper LT System

Skrining cervikalnog kancera

BD Viper LT System

Automatizovan PCR aparat za HPV genotipizaciju
BD Totalys SlidePrep

Skrining cervikalnog kancera

BD Totalys SlidePrep

LBC tečna citologija, skrining karcinoma grlića materice
BD Onclarity HPV Assay

Skrining cervikalnog kancera

BD Onclarity HPV Assay

PCR test za HPV genotipizaciju