Becton Dickinson Skrining cervikalnog kancera

BD je jedna od najvećih globalnih kompanija za medicinsku tehnologiju na svetu i unapređuje svet zdravlja poboljšanjem medicinskog otkrića, dijagnostike i pružanja nege. U našoj ponudi možete pronaći Lancete, Mikrotejnere, Epruvete, BD Vacutainer® igle i bebi sisteme, Holdere i adaptere, Arterijsko uzorkovanje, Uzorkovanje urina, Klinička PCR dijagnostika, Skrining cervikalnog kancera kao i Opšti potrošni laboratorijski materijal

BD Viper LT System

Skrining cervikalnog kancera

BD Viper LT System

Automatizovan PCR aparat za HPV genotipizaciju
BD Totalys SlidePrep

Skrining cervikalnog kancera

BD Totalys SlidePrep

LBC tečna citologija, skrining karcinoma grlića materice
BD SurePath PAPA test

Skrining cervikalnog kancera

BD SurePath PAPA test

LBC PAPA test, skrining karcinoma grlića materice
BD Onclarity HPV Assay

Skrining cervikalnog kancera

BD Onclarity HPV Assay

PCR test za HPV genotipizaciju

BD je jedna od najvećih globalnih kompanija za medicinsku tehnologiju na svetu i unapređuje svet zdravlja poboljšanjem medicinskog otkrića, dijagnostike i pružanja nege. U našoj ponudi možete pronaći Lancete, Mikrotejnere, Epruvete, BD Vacutainer® igle i bebi sisteme, Holdere i adaptere, Arterijsko uzorkovanje, Uzorkovanje urina, Klinička PCR dijagnostika, Skrining cervikalnog kancera kao i Opšti potrošni laboratorijski materijal