Biohemijski analizator PULSAR

250 t/h, 72 pozicije za uzorke, 36 pozicija za reagense

Biohemijski random access analizator posebno pogodan za male i srednje laboratorije, na mestima gde je ograničen prostor kao i gde je poterebna fleksibilnost.

Inovativni Hi softver i dizajn omogućava grafički prikaz kontrolnih karti, praćenje statistike rada, posedovanje baze pacijenata sa rezultatima kao i mogućnost povezivanja na LIS.

Cena na upit.


O brendu

Edif

Edif je specijalizovan za projektovanje i proizvodnju malih i srednjih automatskih biohemijskih analizatora za kliničku hemiju i turbidimetrijsku analizu. Edif stalno radi na dobijanju najvažnijih sertifikata na IVD tržištu kako bi poboljšao kvalitet svojih proizvoda i procesa.
Brzina rada Do 250 testova po satu
Dimenzije aparata 76 cm X 74 cm 
Težina 50 kg
Mogućnost zadavanja STAT moda DA
Pozicije za uzorke 72 pozicija
Pozicije za reagense 36 pozicija
Barcode reader za uzorke Opciono
Link ka sajtu proizviđača PULSAR

SUBSTRATI


Br. Naziv reagensa Pakovanje
2-239  Liquick Cor-ALBUMIN 30  6x30 ml + std
2-238  Liquick Cor-ALBUMIN 60  6x60 ml + std
2-347  Liquick Cor.BIL DIRECT ME 30  5x24 ml, 1x15 ml
2-348  Liquick Cor.BIL DIRECT ME 60  5x248 ml, 1x30 ml
2-343  Liquick Cor.BIL TOTAL ME 30  5x24 ml, 1x30 ml
2-344  Liquick Cor.BIL TOTAL ME 60  5x48 ml, 1x60 ml
2-345  Liquick Cor.BIL TOTAL ME 120  5x96 ml, 1x120 ml
2-211  Liquick Cor-CHOL 30  6x30 ml + std
2-204  Liquick Cor-CHOL 60  6x60 ml + std
2-205  Liquick Cor-CHOL 120  6x120 ml
2-232  Liquick Cor-CREATININE 30  5x24 ml, 1x30 ml + std
2-233  Liquick Cor-CREATININE 60  5x48 ml, 1x60 ml
2-219  Liquick Cor-GLUCOSE 30  6x30 ml + std
2-201 Liquick Cor-GLUCOSE 60  6x60 ml + std
2-202  Liquick Cor-GLUCOSE 120  6x120 ml
2-179  CORMAY HDL DIRECT   4x30 ml, 4x10 ml
2-262  Liquick Cor-TG 30  5x24 ml, 1x30 ml + std
2-253  Liquick Cor-TG 60  5x48 ml, 1x60 ml 
2-254  Liquick Cor-TG 120  5x96 ml, 1x120 ml
2-240  Liquick Cor-TOTAL PROT 30  6x30 ml + std
2-236  Liquick Cor-TOTAL PROT 60  6x60 ml + std
2- 237  Liquick Cor-TOTAL PROT 120 6 x 120 ml
2-235  Liquick Cor-UA 30 5x24 ml, 1x30 ml + std  
2-208  Liquick Cor-UA 60  5x48 ml, 1x60 ml 
2-209  Liquick Cor-UA 120  5x96 ml, 1x120 ml
2-261  Liquick Cor-UREA 30  5x24 ml, 1x30 ml + std
2-206  Liquick Cor-UREA 60  5x48 ml, 1x60 ml 
2-207  Liquick Cor-UREA 120  5x96 ml, 1x120 mlENZIMI

 Br.  Naziv reagensa  Pakovanje
1-221  Liquick Cor-ALAT 30  5x24 ml, 1x30 ml 
1-216 Liquick Cor-ALAT 60  5x48, 1x60 ml
1-217 Liquick Cor-ALAT 120  5x96 ml, 1x120 ml
1-222  Liquick Cor-ASAT 30  5x24 ml, 1x30 ml 
1-214 Liquick Cor-ASAT 60  5x48, 1x60 ml
1-215 Liquick Cor-ASAT 120  5x96 ml, 1x120 ml
1-218  Liquick Cor-ALP 30   5x24 ml, 1x30 ml 
1-212  Liquick Cor-ALP 60 5x48 ml, 1x60 ml 
1-255 Liquick Cor-AMYLASE 30  6x30 ml
1-226  Liquick Cor-GGT 30  5x24 ml, 1x30 ml 
1-224 Liquick Cor-GGT 60   5x48 ml, 1x60 ml
1-219  Liquick Cor-CK 30  5x25 ml, 1x25 ml
1-220 Liquick Cor-CK 60   5x50 ml, 1x50 ml
1-227  Liquick Cor-CK-MB 30  5x25 ml, 1x25 ml
1-239  Liquick Cor-LDH 30  5x24 ml, 1x30 ml TURBIDIMETRIJA

Br. Naziv reagensa Pakovanje
6-300 CORMAY CRP ULTRA* 1x46,5 ml, 1x48,5 ml
4-595 HC-HbA1c DIRECT 1x79,5, 1x32 mlELEKTROLITI

Br. Naziv reagensa Pakovanje
3-250 Liquick Cor-CALCIUM 30 5x24 ml, 1x30 ml + std
3-251 Liquick Cor-CALCIUM 60 5x48 ml, 1x60 ml + std
3-257 Liquick Cor-FERRUM 30 5x25 ml, 1x25 ml + std
3-258 Liquick Cor-FERRUM 60 5x50 ml, 1x50 ml
3-228 Liquick Cor-MG 30 6x30 ml + std
3-243 Liquick Cor-PHOSPHORUS 30 6x30 ml + stdKALIBRATORI

Br. Naziv reagensa Pakovanje
5-174/A Multicalibrator Level 1 5 ml
5-175/A Multicalibrator Level 2 5 ml
5-176 Multicalibrator Level 1 4x5 ml
5-177 Multicalibrator Level 2 4x5 ml
4-276 CRP ULTRA CALIBRATORS 5x2 ml
4-308 HbA1c DIRECT CALIBRATORS 4x0,5 ml
5-178 HDL/LDL CALIBRATOR 1x1 mlKONTROLE

Br. Naziv reagensa Pakovanje
5-172 SERUM HN 4x5 ml
5-173 SERUM HP 4x5 ml
4-288 IMMUNO-CONTROL I 2x3 ml
4-328 HbA1c DIRECT CONTROLS 4x0,5 ml
5-183 CK-MB CONTROL N 1x3 ml
5-184 CK-MB CONTROL P 1x3 mlKLINERI

Br. Naziv reagensa Pakovanje
EDIF8005EA Systemic solution NeatS 50 ml
EDIF8009EA Latex removal solution NeatLX 50 ml
EDIFKTI8006EA Cleaning solution cuv. NeatC 2 X 250 ml

Slični proizvodi

Biohemijski analizator SPHERA

Biohemijski analizatori

Biohemijski analizator SPHERA

150-200 t/h, 60 pozicija za uzorke, 30 pozicija za reagense
Biohemijski analizator Sphera DUO

Biohemijski analizatori

Biohemijski analizator Sphera DUO

300 t/h, 60 pozicija za uzorke, 60 pozicija za reagense
Biohemijski analizator DIRUI CS-300B

Biohemijski analizatori

Biohemijski analizator DIRUI CS-300B

300 t/h, 115 pozicija za uzorke, 67 pozicija za reagense