Edif


Biohemijski analizator Sphera

Biohemijski analizatori

Biohemijski analizator Sphera

150-200 t/h, 60 pozicija za uzorke, 30 pozicija za reagense
Biohemijski analizator Sphera DUO

Biohemijski analizatori

Biohemijski analizator Sphera DUO

300 t/h, 60 pozicija za uzorke, 60 pozicija za reagense

Edif je specijalizovan za projektovanje i proizvodnju malih i srednjih automatskih biohemijskih analizatora za kliničku hemiju i turbidimetrijsku analizu. Edif stalno radi na dobijanju najvažnijih sertifikata na IVD tržištu kako bi poboljšao kvalitet svojih proizvoda i procesa.