Gotove konvencionalne i hromogene podloge

Gotove podloge, dehidrirane podloge

Širok spektar visoko kvalitetnih dehidriranih podloga – preko 400 različitih podloga (BD Difco/BD BBL brand media).

Unapredjen proces istrazivanja, proizvodnje i kontrole kvaliteta za dobijanje formulacija vrhunskog kvaliteta i najviših standarda.

Široka upotreba u farmaceutskoj/biotehnološkoj industriji, kliničkoj i sanitarnoj mikrobiologiji, univerzitetskim ispitivanjima


  • Dehidrirane podloge
  • Gotove podloge u petri pločama i epruvetama
  • Hromogene podloge
  • Sertifikat analize za svaki lot proizvoda

Slični proizvodi

BD Veritor Plus System

Manuelne metode

BD Veritor Plus System

RSV, FLU A+B, Strep A, SARS-CoV-2
Anaerobni sistemi – generatori atmosfere

Manuelne metode

Anaerobni sistemi – generatori atmosfere

Anaerobni kontejner, kesice za produkciju anaerobnih i mikroaerofilnih uslova