BD Veritor Plus System

RSV, FLU A+B, Strep A, SARS-CoV-2

  • Point of care testiranje – RSV, FLU A+B, Strep A, SARS-CoV-2.

  • Veoma jednostavan za rad.

  • Uzorkovanje i izvodjenje testa na licu mesta.

  • Dobijanje brzih i pouzdanih rezultata.

  • Pogodan za upotrebu u pedijatrijskim ordinacijama.


Analizator malih dimenzija
Minimalna manipulacija prilikom izvodjenja testova
Prenosiv u skladu sa potrebama u laboratoriji/ordinaciji
Vreme dobijanja rezultata
RSV (respiratory syncytial virus) - < 11 minuta
Group A Strep - < 6 minuta
Flu A+B - < 11 minuta
SARS-CoV-2 (COVID-19)* - 15 minuta
256066 BD Veritor™ Plus Analyzer aparat
256089 BD Veritor™ System for Rapid Detection of SARS-CoV-2 30 testova
256045 BD Veritor™ System for Rapid Detection of Flu A+B 30 testova
256041 BD Veritor™ System for Rapid Detection of Flu A+B (Laboratory Test Kit) 30 testova
256038 BD Veritor™ System for Rapid Detection of RSV 30 testova
256042 BD Veritor™ System for Rapid Detection of RSV (Laboratory Test Kit) 30 testova
256040 BD Veritor™ System for Rapid Detection of Group A Strep 30 testova

Slični proizvodi

Gotove konvencionalne i hromogene podloge

Manuelne metode

Gotove konvencionalne i hromogene podloge

Gotove podloge, dehidrirane podloge
Anaerobni sistemi – generatori atmosfere

Manuelne metode

Anaerobni sistemi – generatori atmosfere

Anaerobni kontejner, kesice za produkciju anaerobnih i mikroaerofilnih uslova