Enraf Nonius

Enraf-Nonius je lider na tržištu u svetu fizioterapije i rehabilitacije sa 99 godina ekspertize. Vicor isporučuje Enraf Nonius proizvode i usluge najvišeg kvaliteta u skladu sa najnaprednijim tehnikama i činimo ove proizvode dostupnim u Srbiji. Enraf Nonius aparati za fizikalnu terapiju, aparati za elektroterapiju, aparati za ultrazvučnu terapiju.

Kombinovani aparat za fizikalnu terapiju - Sonopuls 492

Elektroterapija

Kombinovani aparat za fizikalnu terapiju - Sonopuls 492

Aparat za elektroterapiju i ultrazvučnu terapiju
Ultrazvučni aparat Sonopuls 190

Elektroterapija

Ultrazvučni aparat Sonopuls 190

Aparat za ultrazvučnu terapiju
Endomed 182

Elektroterapija

Endomed 182

Aparat za elektroterapiju
Endomed 484

Elektroterapija

Endomed 484

Aparat za akunpunturnu elektriterapiju
Vacotron 460

Elektroterapija

Vacotron 460

Modul za vakuum
Novo
Endolaser 120

Elektroterapija

Endolaser 120

Aparat za laser
Tecarpuls

Elektroterapija

Tecarpuls

Tecar terapija C mod
Novo
Tecarpuls II

Elektroterapija

Tecarpuls II

Tecar terapija C/R mod
Novo
Compact II

Elektroterapija

Compact II

Visokoinduktivni magnet
Endopuls 811

Elektroterapija

Endopuls 811

Shockwave terapija
Novo
Endopress 442
Tensmed S82

Elektroterapija

Tensmed S82

Aparat za TENS
Radarmed 650 i Radarmed 950

Elektroterapija

Radarmed 650 i Radarmed 950

Aparat za dubinsko zagrevanje tkiva
Occiflex

Elektroterapija

Occiflex

Aparaturna mobilizacija vrata
Exercisetherapy

Elektroterapija

Exercisetherapy

Oprema za kinezi salu
Thermotherapy

Elektroterapija

Thermotherapy

Oprema za termoterapiju
EN-Car

Elektroterapija

EN-Car

Polica za aparate

Enraf-Nonius je lider na tržištu u svetu fizioterapije i rehabilitacije sa 99 godina ekspertize. Vicor isporučuje Enraf Nonius proizvode i usluge najvišeg kvaliteta u skladu sa najnaprednijim tehnikama i činimo ove proizvode dostupnim u Srbiji. Enraf Nonius aparati za fizikalnu terapiju, aparati za elektroterapiju, aparati za ultrazvučnu terapiju.