Vacotron 460

Modul za vakuum

Aparat za vakumsku elektroterapiju.
Primena svih strujnih oblika putem vakum elektroda.

Cena na upit.


O brendu

Enraf Nonius

Enraf-Nonius je lider na tržištu u svetu fizioterapije i rehabilitacije sa 99 godina ekspertize. Vicor isporučuje Enraf Nonius proizvode i usluge najvišeg kvaliteta u skladu sa najnaprednijim tehnikama i činimo ove proizvode dostupnim u Srbiji. Enraf Nonius aparati za fizikalnu terapiju, aparati za elektroterapiju, aparati za ultrazvučnu terapiju.
Jačina vakuuma: podesiva
Kontinuran i ritmičan vakuum: da
Broj elektroda: 4
Velicina elektroda: 60mmm- standarno, 30mmm i 90mm-opciono