Vacotron 460

Modul za vakuum

Aparat za vakumsku elektroterapiju.
Primena svih strujnih oblika putem vakum elektroda.


Jačina vakuuma: podesiva
Kontinuran i ritmičan vakuum: da
Broj elektroda: 4
Velicina elektroda: 60mmm- standarno, 30mmm i 90mm-opciono

Slični proizvodi

Kombinovani aparat za fizikalnu terapiju - Sonopuls 492

Elektroterapija

Kombinovani aparat za fizikalnu terapiju - Sonopuls 492

Aparat za elektroterapiju i ultrazvučnu terapiju
Ultrazvučni aparat Sonopuls 490

Elektroterapija

Ultrazvučni aparat Sonopuls 490

Aparat za ultrazvučnu terapiju
Ultrazvučni aparat Sonopuls 190

Elektroterapija

Ultrazvučni aparat Sonopuls 190

Aparat za ultrazvučnu terapiju
Endomed 482

Elektroterapija

Endomed 482

Aparat za elektroterapiju
Endomed 182

Elektroterapija

Endomed 182

Aparat za elektroterapiju