Raypa

Laboratorijski vertikalni autoklavi

Autoklavi i termo komore

Laboratorijski vertikalni autoklavi

Sterilizacija podloga, instrumenata, otpada
Laboratorijski horizontalni autoklavi

Autoklavi i termo komore

Laboratorijski horizontalni autoklavi

Sterilizacija podloga, instrumenata, otpada