Orphee


Novo
Mythic 3CRP

3-part Diferencijacija

Mythic 3CRP

„Open tube“ sistem određivanja, 45 - 60 uzoraka na sat
Novo
Mythic 70

5-part Diferencijacija

Mythic 70

5+DIFF tehnologija, AUTOLOADER sistem, do 70 uzoraka na sat
Mythic 60

5-part Diferencijacija

Mythic 60

„Open tube“ sistem, zatvoreni sistem, 60 uzoraka na sat
Mythic 22OT

5-part Diferencijacija

Mythic 22OT

„Open tube“ sistem, 50 uzoraka na sat
Mythic 22AL

5-part Diferencijacija

Mythic 22AL

AUTOLOADER sistem, 45 uzoraka na sat
Mythic Vet

3-part Diferencijacija

Mythic Vet

„open tube“ sistem određivanja, 60 uzoraka na sat
Mythic 18

3-part Diferencijacija

Mythic 18

„open tube“ sistem određivanja, 60 uzoraka na sat