Analytik Jena

Real Time PCR uređaji

PCR oprema

Real Time PCR uređaji

QTOWER³ uređaji sa najsavremenijom tehnologijom zagrevanja
Analytik Jena

PCR oprema

Analytik Jena

Biometra TOne serija, Biometra TAdvanced serija, Biometra TRIO serija
Elektroforeze

PCR oprema

Elektroforeze

Poliakrilamidne (PAGE) elektroforeze, agarozne gel elektroforeze