Zero Tip™

Nitinol Stone Retrieval Basket

Košarica za ekstrakciju kamena iz bubrega I uretera. Četiri žice koje čine sam basket organizovane su tako da sama košarica nema vrh koji bi mogao oštetiti tkivo, održava integritet prilikom ekstrakcije I kod složenih supstrata I nakon više ciklusa upotrebe.
 


BROJ PORUČIVANJA UPN OPIS VELIČINA
390104 M0063901040 Zero Tip Nitinol Retrieval Basket 1.9F x 90cm (12mm OD)
390105 M0063901050 Zero Tip Nitinol Retrieval Basket 1.9F x 120cm (12mm OD)
390100 M0063901000 Zero Tip Nitinol Retrieval Basket 2.4F x 90cm (12mm OD)
390101 M0063901010 Zero Tip Nitinol Retrieval Basket 2.4F x 120cm (12mm OD)
390102 M0063901020 Zero Tip Nitinol Retrieval Basket 3.0F x 90cm (16mm OD)
390103 M0063901030 Zero Tip Nitinol Retrieval Basket 3.0F x 120cm (16mm OD)

Slični proizvodi

Stone Cone™

Stone management

Stone Cone™

Nitinol Retrieval Coil
Sensor™ Guidewire

Stone management

Sensor™ Guidewire

Sensor Nitinolska žica vodilja sa Hidrofilnim vrhom
Navigator™ HD

Stone management

Navigator™ HD

Ureteral Access Sheath
Lumenis Pulse™ 120H

Stone management

Lumenis Pulse™ 120H

Holmium Laser System with MOSES™ Technology