Lumenis Pulse™ 120H

Holmium Laser System with MOSES™ Technology

Lumenis Pulse 120H Holmijumski laserski sistem sa MOSES tehnologijom je revolucionaran sistem u smislu zaštite pacijenata zbog novog načina isporuke pulsa koja značajno povećava efikasnost transmisije energije, samim tim je povećana efikasnost litotripsije kada se vrši upoređenje sa regularnim holmijumskim pulsom.

U pogledu tretmana benigne hiperplazije prostate, MOSES tehnologija je značajno skratila trajanje same procedure zbog povećane efikasnosti enukleacije prostate i hemostaze u poređenju sa regularnim holmijumskim pulsom.


Tip lasera: Holmijumski (Holmium:YAG)
Talasna dužina: 2.1µm
Energija po pulsu: 0.2 – 6J
Frekvencija pulsa: 5 – 120Hz
Težina: 260kgLumenis Pulse™ 120H Holmium Laser System with MOSES™ Technology:
  • Lumenis Pulse™ 120H with MOSES™ Technology (Single-Phase, 50 Hz, 32 A)
  • Lumenis Pulse™ 120H with MOSES™ Technology (Single-Phase, 50 Hz)
  • Lumenis Pulse™ 120H with MOSES™ Technology (Three-Phase, 50 Hz)
  • Lumenis MOSES™ 2.0 (Single-Phase, 50 Hz)

Slični proizvodi

Zero Tip™

Stone management

Zero Tip™

Nitinol Stone Retrieval Basket
Stone Cone™

Stone management

Stone Cone™

Nitinol Retrieval Coil
Sensor™ Guidewire

Stone management

Sensor™ Guidewire

Sensor Nitinolska žica vodilja sa Hidrofilnim vrhom
Navigator™ HD

Stone management

Navigator™ HD

Ureteral Access Sheath