Solyx™

Single-Incision Sling System

Solyx™ jednoincizioni sling sistem dizajniran je tako da smanjuje broj koraka tokom hirurške procedure I disekciju tkiva. Mrežica se postavlja tako da se izbegavaju kritične strukture kao što je obturatorni splet. Mrežica može biti bele ili plave boje.

 


UPN OPIS KVANTITET
M0068507000 Solyx SIS System 1 instrument za plasiranje i 1 mrežica
M0068507010 Solyx Blue Single Incision Sling System 1 instrument za plasiranje i 1 mrežica

Slični proizvodi

Upsylon™ Y-Mesh

Women's health

Upsylon™ Y-Mesh

Colpassist™ Vaginal Positioning Device
Obtryx™ II

Women's health

Obtryx™ II

Transobturator Mid-Urethral Sling System with PrecisionBlue™ Design
Capio™ SLIM

Women's health

Capio™ SLIM

Suture Capturing Device
Advantage™

Women's health

Advantage™

Transvaginal Mid-Urethral Sling System
Advantage Fit™

Women's health

Advantage Fit™

Transvaginal Mid-Urethral Sling System