Capio™ SLIM

Suture Capturing Device

Capio™ SLIM je instrument koji se koristi za hvatanje i vođenje sutura kod fiksacije vrha vagine za sakrospinalni ligament kod apikalnih spadova materice. Dizajniran tako da omogućava laku manipulaciju I odličan pristup hirurškom polju. Za šivenje se koriste absorbabilni i neabsorbabilni konci.


UPN OPIS KVANTITET
M0068318250 Capio Slim Suture Capturing Device Kutija sa 1 instrumentom
M0068318261 Capio Slim Suture Capturing Device Kutija sa 5 instrumenata
 

Dokumentacija je u pripremi...

UPN OPIS KVANTITET
M0068332231 Non-absorbable, coated braided polyester, double armed with TC
tapercut needle (dart), 48
Kutija 12 konaca
M0068332341 Non-absorbable, polypropylene monofilament, double armed with TC
tapercut needle (dart), 48”
Kutija 12 konaca
M0068332451 Absorbable, coated braided PGA, double armed with TC tapercut
needle (dart), 48”
Kutija 12 konaca
M0068332241 Non-absorbable, coated braided polyester, double armed with TC
tapercut needle (dart) and a T 26mm 1/2 circle taper needle, 36”
Kutija 12 konaca
M0068332351 Non-absorbable, polypropylene monofilament, double armed with TC
tapercut needle (dart) and a T 26mm 1/2 circle taper needle, 36
Kutija 12 konaca
M0068331371 Monodek™ Absorbable, monofilament PDO, double armed with TC
tapercut needle (dart) and a T 26mm 1/2 circle taper needle, 48”
Kutija 12 konaca

Slični proizvodi

Upsylon™ Y-Mesh

Women's health

Upsylon™ Y-Mesh

Colpassist™ Vaginal Positioning Device
Solyx™

Women's health

Solyx™

Single-Incision Sling System
Obtryx™ II

Women's health

Obtryx™ II

Transobturator Mid-Urethral Sling System with PrecisionBlue™ Design
Advantage™

Women's health

Advantage™

Transvaginal Mid-Urethral Sling System
Advantage Fit™

Women's health

Advantage Fit™

Transvaginal Mid-Urethral Sling System