LightTrail™ Laser Fibers

Single Use and Reusable Laser Fibers

Laserski sistemi visokih performansi zaslužuju laserska vlakna koja svojim kvalitetom odgovaraju takvim laserima. Upravo takve karakteristike imaju LightTrail laserska vlakna za jednokratnu I višekratnu upotrebu. Ova vlakna sa holmijumskim laserima tipa Auriga iz portofolija kompanije Boston Scientific čine savršenu simbiozu između vlakna I konzole. Rezultat je bezbedan I efektivan tretman kalkuloza.

 


Opis UPN Kvantitet
LightTrail™ Single-Use Laser Fiber, 230μm M006864500 1
LightTrail™ Single-Use Laser Fiber, 270µm M006864640 1
LightTrail™ Single-Use Laser Fiber, 365μm M006864520 1
LightTrail™ Single-Use Laser Fiber, 600μm M006864540 1
LightTrail™ Single-Use Laser Fiber, 800μm M0068F64560 1
LightTrail™ Reusable Laser Fiber, 230μm M006864510 1
LightTrail™ Reusable Laser Fiber, 270μm M006864630 1
LightTrail™ Reusable Laser Fiber, 365μm M006864530 1
LightTrail™ Reusable Laser Fiber, 600μm M006864550 1
LightTrail™ Reusable Laser Fiber, 800μm M0068F64570 1

Slični proizvodi

Zero Tip™

Stone management

Zero Tip™

Nitinol Stone Retrieval Basket
Stone Cone™

Stone management

Stone Cone™

Nitinol Retrieval Coil
Sensor™ Guidewire

Stone management

Sensor™ Guidewire

Sensor Nitinolska žica vodilja sa Hidrofilnim vrhom
Navigator™ HD

Stone management

Navigator™ HD

Ureteral Access Sheath