Amplatz Type Renal Sheaths

PCNL procedure

Amplatz Type Renal Sheaths predstavljaju čvrstu potporu tokom PCNL procedure. Dizajniran tako da omogućava glatku pasažu hirurških instrumenata u nefrostomski trakt.

 

Cena na upit.


UPN OPIS VELIČINA
M0062601500 Amplatz Type Renal Sheath Set 24F-30F ID x 17cm
M0062602500 Amplatz Type Renal Dilator/Sheath Set 24F-30F ID x 17cm
M0062601450 Amplatz Type Renal Sheath Set 14F ID x 17cm
M0062601460 Amplatz Type Renal Sheath Set 16F ID x 17cm
M0062601470 Amplatz Type Renal Sheath Set 18F ID x 17cm
M0062601480 Amplatz Type Renal Sheath Set 20F ID x 17cm
M0062601490 Amplatz Type Renal Sheath Set 22F ID x 17cm
M0062601510 Amplatz Type Renal Sheath Set 24F ID x 17cm
M0062601520 Amplatz Type Renal Sheath Set 26F ID x 17cm
M0062601530 Amplatz Type Renal Sheath Set 28F ID x 17cm
M0062601540 Amplatz Type Renal Sheath Set 30F ID x 17cm
M0069001230 20cm Amplatz Type Renal Sheath Set 30F ID x 20cm

Dokumentacija je u pripremi...

Slični proizvodi

Zero Tip™

Stone management

Zero Tip™

Nitinol Stone Retrieval Basket
Stone Cone™

Stone management

Stone Cone™

Nitinol Retrieval Coil
Sensor™ Guidewire

Stone management

Sensor™ Guidewire

Sensor Nitinolska žica vodilja sa Hidrofilnim vrhom
Navigator™ HD

Stone management

Navigator™ HD

Ureteral Access Sheath