Technoclone

ADAMTS-13

von Willebrand-ova bolest i TTP

ADAMTS-13

Određivanje nivoa aktivnosti ADAMTS-13
Trombofilije

Trombofilije

Trombofilije

Određivanje trombofilija
Ceveron® M

Poluautomatski koagulometri

Ceveron® M

Optički poluautomatski koagulometri
OAT

Antikoagulatna terapija

OAT

Kapilarno određivanje INR-a
NOAT

Antikoagulatna terapija

NOAT

Praćenje terapije novih oralnih antikoagulanasa
Heparini

Antikoagulatna terapija

Heparini

Praćenje terapije heparina i niskomolekularnog heparina