Ecoli

Ecoli Amplisens

Klinička PCR dijagnostika

Ecoli Amplisens

200 različitih tipova AmpliSens® PCR kompleta za kliničku dijagnostiku