H - 500

514 t/h

H-500 čitač traka radi po principu kolorimetrije.

Koristi se zajedno sa DIRUI reagens trakama za urin koje daju kvalitativne ili semikvantitavne rezultate sledećih parametara: urobilinogen, bilirubin, ketoni, krv, proteini, nitriti, leukociti, glukoza, specifična težina, pH, vitamin C, mikroalbumini, kreatinin, kalcijum.

Cena na upit.


  • LCD touch screen sa pristupačnim interfejsom jednostavnim za upotrebu
  • Posedovanje ugradnog termalnog printera
  • Postoji mogućnost opcionog određivanja 14 parametara
  • Poseduje kapacitet za skladištenje više od 5000 rezultata
  • Brzina rada: 514 uzoraka na sat

Opis   Kataloški br. Parametri
    LEU NIT UBG PRO pH BLD SG KET BIL GLU VC MALB Cr Ca
Test trake sa 10 par. H10  231011401001 X X X  X  X        
Test trake sa 11 par. H11  231010601001 X X X      
Test trake sa 11 par. H11-MA(N)  231011301001
X X X    X    
Test trake sa 13 par. H13-Cr  231010101001
X X  X  X  X  
Test trake sa 14 par. H14-Ca  231012401001 X X X  X  X  X  X
 

Slični proizvodi

H - 100

Urin analizatori

H - 100

60 - 120 t/h
FUS 1000

Urin analizatori

FUS 1000

60 t/h, aspiraciona zapremina 2 ml
FUS 2000

Urin analizatori

FUS 2000

120 t/h, aspiraciona zapremina 2 ml